Plans are only good intentions unless they immediately degenerate into hard work

Projectmanagers

Deze tijd vraagt om projectmanagers die de gedegen kennis en ervaring hebben van een PRINCE2 gecertificeerde projectmanager en de flexibiliteit van een SCRUM Master.

Projectmanagers die snel doelen bereiken zonder pagina dikke projectplannen als dit niet nodig is.

Resultaatgericht om dat te bereiken wat afgesproken is. Maar ook realistisch genoeg om te weten dat er altijd veranderingen zullen zijn en onverwachte zaken zullen optreden.

Onze projectmanagers deden hun werk o.a. bij: NUON, Veiligheidsregio Kennemerland en Dyade Dienstverlening Onderwijs.